Úvod

ZP Hospříz, a.s.  vznikla v roce 1998 transformací z původního družstva. Společnost hospodaří téměř na 1300 ha zemědělské půdy, na kterých pěstuje tradiční obiloviny, řepku a krmné plodiny. V živočišné výrobě se zaměřuje především na chov dojného skotu. Kromě zemědělské výroby se společnost zabývá provozováním bioplynové stanice, vlastních jatek a mobilní výrobny (míchárny) krmiv. 

 
Úvodní_stránka5.jpg