Živočišná výroba

V živočišné výrobě se společnost zaměřuje především na chov dojného skotu plemene Holštýn. Průměrný stav dojnic je 280 ks s užitkovostí 10000 l mléka za laktaci na dojnici. Dojnice jsou chovány ve volném boxovém ustájení. Kromě dojnic chováme pastevní stádo plemene Charolais.