Bioplynová stanice

Bioplynová stanice ZP Hospříz, a.s.Bioplynová stanice je v provozu od května 2011 a má výkon 536 kWh. Vstupní surovinou je kukuřičná siláž a chlévská mrva. Odpadní teplo z bioplynové stanice je využíváno k ohřevu vody a vytápění administrativní budovy a dojírny na mléčné farmě.