Rostlinná výroba

Akciová společnost ZP Hospříz, a.s. hospodaří na výměře necelých 1300 ha zemědělské půdy v průměrné nadmořské výšce 530 m n. m. , kterou tvoří 1000 ha orné půdy a 300 ha luk. Na orné půdě pěstujeme pšenici ozimou, ječmen ozimý, řepku ozimou, triticale ozimé, ječmen jarní. Pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice pěstujeme kukuřici na siláž a jetel na senáž.